Σας στηρίζουμε σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής αποκατάστασης
Εργομιλώ - Οι Υπηρεσίες του Κέντρου μας
Σκοπός μας η βέλτιστη αντιμετώπιση, αλλά και πρόληψη, των διαταραχών γραφής, λόγου και μάθησης, σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Στο Εργομιλώ, στο Μοσχάτο, οι παροχές μας επεκτείνονται στους εξής τομείς:
Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Αφορά τον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης και της αποκατάστασης αυτών.

Οι διαταραχές μπορεί να είναι αναπτυξιακής, νευρολογικής ή συναισθηματικής φύσεως, εμφανίζονται συνήθως κατά την προσχολική ηλικία και επηρεάζουν την επικοινωνία του παιδιού με τον κοινωνικό περίγυρο.

Ενδεικτικά, ένα παιδί χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης, αν παρουσιάζει κάποια από τα παρακάτω:
1. Δεν κατανοεί αυτά που ακούει
2. Δεν εκτελεί οδηγίες
3. Δε φέρνει κάτι που του ζητάτε, χωρίς να το δείχνετε
4. Χρησιμοποιεί ελάχιστες λέξεις στο λεξιλόγιο του σε σχέση με την ηλικία του
5. Δε συνδυάζει λέξεις για να φτιάξει μία πρόταση
6. Δε βάζει τις σκέψεις του σε μία σειρά, για να διηγηθεί μία ιστορία ή ένα γεγονός
7. Δεν προφέρει σωστά όλους τους φθόγγους
8. Μπερδεύει φθόγγους (π.χ. λ αντί ρ)
9. Δε γίνεται κατανοητή η ομιλία από άλλους
10. Δε δείχνει ενδιαφέρον, όταν του διαβάζετε ένα παραμύθι
11. Επαναλαμβάνει συλλαβές σε μία λέξη, όταν μιλάει
12. Δεν εκφράζει απορίες σε σχέση με το περιβάλλον

Αν έχετε περαιτέρω απορίες ή αναζητάτε πληροφορίες σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα λογοθεραπείας, καλέστε μας στο 210 94 20 230 ή επισκεφθείτε το χώρο μας, στο Μοσχάτο Αττικής, και η ομάδα μας, στο κέντρο ειδικών θεραπειών Εργομιλώ, θα είναι στη διάθεσή σας!
Η Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη, που παρέχει εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή, για να βοηθήσει άτομα να αναπτύξουν, να επανακτήσουν και να διατηρήσουν τις ικανότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Ένα παιδί πρέπει να παρακολουθήσει πρόγραμμα εργοθεραπείας, όταν:
• Δεν ολοκληρώνει μια δραστηριότητα.
• Έχει διάσπαση προσοχής.
• Είναι υπερκινητικό.
• Δεν μπορεί να φτιάξει ένα παζλ & δεν τα καταφέρνει στην αντιγραφή σχεδίου.
• Δεν κατανοεί έννοιες στο χώρο (πάνω-κάτω, μπροστά-πίσω κ.τ.λ.).
• Δε διακρίνει δεξί-αριστερό.
• Δεν έχει αίσθηση του χρόνου.
• Δεν κρατάει σωστά το μολύβι.
• Κάνει ανάποδη φορά ή καθρεπτισμό όταν γράφει.
• Είναι ευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις, αγγίγματα ή θορύβους.
• Δεν έχει καλό γραφικό χαρακτήρα.
• Δεν έχει καλή ισορροπία & γενικά δεν κάνει επιδέξιες κινήσεις.
• Δεν ξέρει να χειρίζεται σωστά το μαχαίρι/ψαλίδι.
• Δε χειρίζεται κουμπιά/φερμουάρ/κορδόνια.
• Δεν είναι ανεξάρτητο στην ένδυση/υπόδηση/σίτιση/ατομική υγιεινή, σύμφωνα με την ηλικία του.
Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ομαλά στις σχολικές απαιτήσεις.

Κρίνεται απαραίτητο ένα παιδί να παρακολουθήσει ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα, εάν παρουσιάζει κάτι από τα παρακάτω:
• Δυσκολία ανάπτυξης γραπτής έκφρασης.
• Αργή ή συλλαβιστή ανάγνωση.
• Μη κατανόηση αυτών που διαβάζει.
• Παράλειψη γραμμάτων όταν γράφει (π.χ. γάφω αντί γράφω).
• Αντικατάσταση γραμμάτων (π.χ. χάλα αντί γάλα).
• Πολλά ορθογραφικά λάθη σε λέξεις, που ουσιαστικά έχει διδαχθεί.
• Αγνόηση τόνων και σημείων στίξης.
• Ελλιπείς προτάσεις στο γραπτό λόγο & με φτωχό λεξιλόγιο.
• Φτωχή οργάνωση γραπτού λόγου.
• Ακαταστασία στα τετράδια & γενικότερα στην καθημερινή οργάνωσή του.
• Λάθη στην υπαγορευμένη γραφή.
• Δυσκολίες στα μαθηματικά.

Ο ειδικός παιδαγωγός θα αξιολογήσει τις μαθησιακές δυνατότητες του παιδιού και θα σας προτείνει το καταλληλότερο πρόγραμμα για τη μαθησιακή του πορεία.

Θυμηθείτε:
Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το σπουδαιότερο ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού σας.

Όταν έρχεται νέο περιστατικό στο χώρο του θεραπευτικού μας κέντρου, στο Μοσχάτο, η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής: πάντα προηγείται η λήψη ιστορικού και κατόπιν πραγματοποιούνται οι αξιολογήσεις που θα έχει προτείνει η διεπιστημονική ομάδα.

Οι γονείς ενημερώνονται από τον εκάστοτε θεραπευτή αν κάποιο παιδί χρήζει θεραπευτικής παρέμβασης ή όχι, κάτι που πάντα λαμβάνουν και γραπτά, καθώς επίσης και την πρόταση θεραπευτικού προγράμματος. Οι αξιολογήσεις λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικού μαθησιακού είναι δωρεάν γενικώς στο Εργομιλώ σεβόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε αν κάποιο παιδί παρουσιάζει δυσκολία σε κάποιον τομέα ανάπτυξης και να μπορέσουμε να σας κατευθύνουμε κατάλληλα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων που υπολείπονται.
Με την ψυχολογική υποστήριξη και μέσω ατομικών συνεδριών με τους ειδικούς και έμπειρους συνεργάτες μας ψυχολόγους, αντιμετωπίζουμε ψυχοσυναισθηματικές, συμπεριφορικές και άλλες δυσκολίες των παιδιών/εφήβων/ενηλίκων και προσφέρουμε ασφαλή χώρο για έκφραση, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, σκέψεων, επιθυμιών, αναγκών και προβλημάτων.

Για την ψυχολογική υποστήριξη χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα και τεχνικές, όπως διάλογος, ανάγνωση παραμυθιών και ιστοριών, ζωγραφική, συμβολικό παιχνίδι και άλλες ασχολίες πάνω στον κλάδο και γίνεται διαρκής αξιολόγηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προβλημάτων με κατάλληλα διαγνωστικά μέσα, με σκοπό ο θεραπευόμενος να οδηγηθεί σταδιακά στην απαραίτητη αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση & αυτοσεβασμό.

Ταυτόχρονα παρέχεται συμβουλευτική γονέων για την ολιστική αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού/εφήβου, καθώς το οικογενειακό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο θεραπευτικό πρόγραμμα ενός παιδιού.

(Ανάλογα το μηνιαίο κόστος του θεραπευτικού προγράμματος που θα κλείσετε, μπορεί να έχετε & μία δωρεάν συμβουλευτική γονέων/μήνα)
Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (ως 5 ετών) με αναπτυξιακές ή και άλλες διαταραχές, που έχουν παρουσιαστεί είτε εκ γενετής είτε αργότερα, και οι οποίες αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη κινητικών, γνωστικών, επικοινωνιακών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων.

Η διαδικασία ένταξης του παιδιού στο πρόγραμμα αποτελείται αρχικά από το στάδιο της αξιολόγησης του παιδιού από τη διεπιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από παιδοψυχίατρο, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο, από την οποία προκύπτουν οι ικανότητες και τα ελλείμματα του παιδιού σε κάθε τομέα αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, διαμορφώνονται οι στόχοι της θεραπευτικής παρέμβασης, οι οποίοι θα υλοποιούνται τόσο μέσω των εξατομικευμένων συνεδριών, όσο και μέσω του ομαδικού προγράμματος σε καθημερινή βάση. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση τουαλέτας, σίτισης, ένδυσης.

Επίσης, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θα πραγματοποιείται επίσκεψη του παιδοψυχιάτρου και μία με δύο φορές την εβδομάδα θα συντονίζονται ομάδες γονέων, ώστε να εκπαιδευτούν στις τεχνικές, με στόχο τη γενίκευση των αναπτυσσόμενων δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης πραγματοποιείται Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 13:00.


Προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο θεραπευτικό κέντρο Εργομιλώ, στο Μοσχάτο, και οι ειδικοί μας θα είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο!