Ενημερωτικά Άρθρα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Περίληψη

Η Εφηβεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά στάδια της ζωής του ατόμου, αλλά και την πιο κρίσιμη περίοδο, καθώς κατά τη διάρκεια αυτής λαμβάνει χώρα ένα σύνολο μεταβολών και συναισθηματικών διακυμάνσεων. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι εκείνοι οι έφηβοι που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, αφού είναι πιθανό να διαταράξουν τις ισορροπίες τους με αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή και δραστηριότητα συμπεριλαμβανόμενης και της σχολικής ζωής. Έτσι, οι δυσκολίες αυτές ενδέχεται να διαδραματίσουν αξιοσημείωτο ρόλο τόσο στην σχολική τους επίδοση, όσο και στα συναισθήματα που σχετίζονται με το σχολικό πλαίσιο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον μαθητή που βιώνει αυτή τη συνθήκη.

Λέξεις-Κλειδιά

Μαθησιακές Δυσκολίες, Σχολικά Συναισθήματα, Σχολική Επίδοση, Εφηβεία Εφηβεία

Η εφηβεία συνιστά την περίοδο της ζωής που εκτείνεται μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης. Ξεκινά με την εμφάνιση της ήβης και ολοκληρώνεται με την πλήρη σωματική και ψυχολογική ωρίμανση του ατόμου, κατά την οποία παρατηρείται η ανάπτυξη δευτερογενών γνωρισμάτων του φύλου και η ολοκληρωτική διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Περιλαμβάνει, επίσης, στοιχεία βιολογικής ανάπτυξης καθώς και σημαντικές μεταβάσεις κοινωνικών ρόλων, καταστάσεις που έχουν αλλάξει ήδη από τον περασμένο αιώνα. (Lanford & Banati, 2018). Η πρώιμη εφηβεία έχει επιταχύνει την έναρξη της εφηβείας σε όλους σχεδόν τους πληθυσμούς, ενώ η κατανόηση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης έχει ανεβάσει την ηλικία του καταληκτικού σημείου στη δεκαετία του ‘20. Η περίοδος της εφηβείας συνιστά και μία σημαντική στιγμή για να τεθούν τα θεμέλια καλής υγείας (Martin-Rodriguez et al., 2022).

Ωστόσο, συνιστά και μία περίοδο κρίσης, δηλαδή αναστάτωσης και αποδιοργάνωσης του ατόμου, ενώ πολλές φορές οι περιγραφές των συμπτωμάτων της εφηβείας ταυτίζονται με εκείνα ενός καταθλιπτικού επεισοδίου, καθώς ο έφηβος εμφανίζει αρκετά προβλήματα ψυχικής υγείας και κατακλύζεται κατά κύριο λόγο από αρνητικά συναισθήματα. Αν και οι νέοι προσπαθούν να αποκοπούν από τους γονείς, χωρίς να έχουν βέβαια ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο τους στην κοινωνία, κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές οι σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους (πχ συνομήλικους, εκπαιδευτικούς) για ην υποστήριξη και καθοδήγησή τους (Berns, 2013).

Αναμφισβήτητα, η μεταβατική περίοδος από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση καταλαμβάνει πλέον ένα μεγαλύτερο μέρος της πορείας της ζωής από ποτέ άλλοτε (Sawyer et al., 2018). Βάσει ερευνών που αφορούν την ηλικία έναρξης της εφηβείας, διαπιστώνεται πως η ήβη εμφανίζεται πλέον, όλο και νωρίτερα, ενώ οι έφηβοι φάνηκε να ωριμάζουν σε μικρότερη ηλικία, με αποτέλεσμα να θεωρείται για κάποιους ως ηλικία έναρξης του σταδίου της εφηβείας το 9ο ή 10ο έτος της ηλικίας το οποίο και συνεχίζεται πολύ αργότερα από το 21ο έτος (Coleman, 2011).

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (Learning Difficulties) είναι ένας γενικός όρος για σχολικά προβλήματα διαφορετικής προέλευσης. Περιλαμβάνει γενικά μαθησιακά ελλείμματα και χαμηλές σχολικές επιδόσεις (πχ στο πλαίσιο δυσκολιών που σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς, όπως ανάγνωση, ορθογραφία ή αριθμητική). Κατά συνέπεια, υπάρχουν ποικίλες έννοιες που προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις δυσκολίες μεταξύ γενικών και ειδικών μορφών ή να επισημάνουν τη σταθερότητα του μαθησιακού προβλήματος. Ο όρος «μαθησιακή δυσκολία» συνήθως υπογραμμίζει γενικές και μακροχρόνιες δυσκολίες που συχνά συνδέονται με τον τομέα της ειδικής αγωγής. Ο όρος «Μαθησιακή διαταραχή» χαρακτηρίζει τα μαθησιακά προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο που έρχονται σε αντίθεση με τη γενική ικανότητα του ατόμου (Lenhard & Lenhard, 2013). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δύνανται να συμβάλλουν σημαντικά στη σχολική μάθηση και τα κίνητρα των μαθητών (Willcutt et al., 2013), ενώ παράλληλα είναι πιθανόν να αυξήσουν τον κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας και εγκατάλειψης του σχολείου (Hakkarainen et al., 2015). Η ανάγνωση και τα Μαθηματικά είναι οι δύο πιο κεντρικές σχολικές δεξιότητες στο Δημοτικό σχολείο (Opetushallitus, 2016). Άριστη ανάγνωση και μαθηματικές δεξιότητες είναι απαραίτητα όχι μόνο για την ολοκλήρωση του Δημοτικού σχολείου, αλλά και για πρόοδο μέσω της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση και τα Μαθηματικά συνήθως ανιχνεύονται κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια και έχει αποδειχθεί ότι επιμένουν (Eklund et al., 2015), αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανιστούν τόσο αργά όσο και στην εφηβεία (Torppa et al., 2015).

Αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μαθησιακές δυσκολίες προδιαθέτουν τους μαθητές σε σχολικές αποτυχίες (πχ Hakkarainen et al., 2015), λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στον πιθανό ρόλο των συναισθημάτων στην σχολική αποτυχία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Πιο συγκεκριμένα, μόνο λίγα είναι γνωστά για τον ρόλο των μαθησιακών δυσκολιών στα σχολικά συναισθήματα που σχετίζονται με την ανάγνωση και τα μαθηματικά.

Μαθησιακές Δυσκολίες και Σχολική Επίδοση

Η σχολική επίδοση σχετίζεται με ένα αποτέλεσμα σε καθορισμένα κριτήρια, όπως είναι οι στόχοι διδασκαλίας (Καψάλης, 2006). Πρόκειται, βέβαια, για μια πολυσύνθετη έννοια (Walberg & Tsai, 1983) και ορίζεται ως η αξιολόγηση της απόδοσης ενός μαθητή σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, δέχεται επιρροή από πολλούς παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική πράξη καθώς και στη γενικότερη διάπλαση της προσωπικότητας του ατόμου (Τσικούδη, 2007). Η Τζάνη (1988) αναφέρει πως η σχολική επίδοση αναφέρεται και στο σύνολο των προσπαθειών που καταβάλλει ένας μαθητής για να προσαρμοστεί εντός των πλαισίων του σχολείου αλλά και στην γενικότερη απόδοσή του στα επιμέρους μαθήματα (Τσιγκουνάκη, 2013).

Η σχολική επίδοση στο Γυμνάσιο είναι ζωτικής σημασίας, καθώς κατευθύνει τα μελλοντικά εκπαιδευτικά μονοπάτια των εφήβων. Οι μαθησιακές δυσκολίες, ωστόσο, είναι γνωστό πως διακυβεύουν τη μάθηση των μαθητών σημαντικά κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών (Anderson, 2010). Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θεωρείται πως εμφανίζουν προβλήματα στον σχολικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων ανάγνωσης-γραφής και μαθηματικών (Walker & Nabuzota, 2007).

Στον τομέα της γραφής και της ανάγνωσης, οι αναγνωστικές δυσκολίες ανιχνεύονται συνήθως τα πρώτα σχολικά χρόνια και θεωρούνται επίμονες (Eklund et al., 2015). Ομοίως, το ίδιο συμβαίνει και με μαθητές με δυσκολίες στα Μαθηματικά, οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά στις μεγαλύτερες τάξεις σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους (Mazzocco et al., 2013). Επίσης, προηγούμενες έρευνες έδειξαν πως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν χαμηλότερη σχολική επίδοση όχι μόνο στον τομέα που δυσκολεύονται, αλλά γενικότερα (Willcutt et al., 2013).

Η συνολική σχολική επίδοση στο Γυμνάσιο είναι μεγάλης σημασίας κυρίως στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών, επιδρώντας στη μελλοντική τους σταδιοδρομία (Haikkarainen et al., 2015). Οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μειώνουν τις δυνατότητές τους, καθώς η εκπαίδευση βασίζεται και σε προηγούμενα σχολικά επιτεύγματα (Sainio et al., 2021). Έχει αποδειχθεί, μάλιστα, πως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες επιλέγουν πιο συχνά την επαγγελματική εκπαίδευση παρά τη γενική (Savolainen et al, 2008)· αυτό μπορεί να επηρεάσει και τις επαγγελματικές τους επιλογές στο μέλλον. Έτσι, είναι απαραίτητο να προσφέρουμε επαρκή εκπαιδευτική υποστήριξη για τη μάθηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να εγκαταλείψουν το σχολείο και να διευρυνθούν οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών αυτών. Εκτός από αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή και στα σχολικά συναισθήματα των μαθητών τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Pekrun et al., 2011).

Μαθησιακές Δυσκολίες και Σχολικά Συναισθήματα

Τα συναισθήματα ορίζονται ως συναισθηματικές εκτιμήσεις που προκύπτουν σε διαφορετικές περιπτώσεις καταστάσεων και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου. Αυτά συντίθενται από αμοιβαίες διαδικασίες κινήτρων, γνωστικών και συναισθηματικών, και μπορεί να παρατηρούνται αλλαγές και στις εκφράσεις του προσώπου (Scherer, 2009).

Τα σχολικά συναισθήματα είναι συναισθήματα που εμφανίζονται σε μαθησιακές δραστηριότητες και σχετίζονται στενά με τα μαθησιακά αποτελέσματα (Pekrun et al., 2011· Petra et al., 2019). Στην θεωρία ελέγχου-αξίας των συναισθημάτων επίτευξης, ο Pekrun (2017) αναφέρει ότι οι μαθητές βιώνουν ποικιλία συναισθημάτων (πχ ελπίδα, θυμός, άγχος, ντροπή) σε καταστάσεις μάθησης και επίδοσης. Αυτά είναι ορατά όταν τα παιδιά γράφουν τεστ, παρακολουθούν μαθήματα ή διαβάζουν στο σπίτι. Τα σχολικά συναισθήματα μπορούν να διακριθούν σε πιθανά, αναδρομικά και σχετιζόμενα με τη δραστηριότητα. Τα πιθανά συναισθήματα (πχ άγχος) σχετίζονται στενά με την αναμενόμενη επιτυχία ή αποτυχία, ενώ τα αναδρομικά (πχ υπερηφάνεια) προκύπτουν κατά την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και αφορούν στην ερμηνεία για το αν η αποτυχία ή η επιτυχία προκαλείται από τον εαυτό τους ή τους άλλους (Pekrun et al., 2017). Συναισθήματα δραστηριότητας (πχ πλήξη), από την άλλη, θεωρούνται τα συναισθήματα τα οποία οι μαθητές βιώνουν σε καταστάσεις μάθησης ή επίτευξης οι οποίες ενδέχεται να προωθήσουν ή να εμποδίσουν τη μάθηση (Buff, 2014).

Παράλληλα, τα σχολικά συναισθήματα θα μπορούσαν να οριστούν από το σθένος τους (πχ θετικό ή αρνητικό) ή λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις τους στο να γίνει ένα άτομο ενεργό ή παθητικό. Μπορεί να προκύψουν σε ορισμένες καταστάσεις, όπως είναι το άγχος εξετάσεων ή να αφορούν σε συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα (πχ άγχος για τα Μαθηματικά) (Suarez-Pellicioni et al., 2016).

Ο Pekrun (2006) υποστηρίζει ότι οι πεποιθήσεις ελέγχου και αξίας των ατόμων είναι θεμελιώδη για τη μάθηση των μαθητών και την επίδοσή τους στο σχολείο, καθώς τα θετικά συναισθήματα (πχ ελπίδα) επηρεάζουν θετικά τους μαθητές, προωθώντας αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης, ωφελώντας την αυτορρύθμιση και τα κίνητρα, ακόμα και οδηγώντας σε ανώτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Ahmed et al., 2013). Τα αρνητικά συναισθήματα, από την άλλη, (πχ άγχος), με τη σειρά τους, προκαλούν αρνητικές επιδράσεις, όπως χαμηλότερα κίνητρα και ως εκ τούτου χαμηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα (Suarez-Pellicioni et al., 2016). Μάλιστα, από προηγούμενες έρευνες φάνηκε πως μαθητές μικρότερων ηλικιών εμφανίζουν θετικά συναισθήματα σε σχέση με μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών, οι οποίοι βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος ή και βαρεμάρα (Sianio et al., 2021).

Οι μαθησιακές δυσκολίες έχει βρεθεί ότι εμφανίζονται για διάφορους λόγους στο 12-30% των μαθητών (Westwood, 2004). Μπορεί, ακόμη, να εκδηλωθούν ως ειδικές μαθησιακές διαταραχές, όπως η δυσλεξία και η δυσαριθμησία (Landerl et al., 2009), που εμποδίζουν την ικανότητα εκμάθησης ορισμένων σχολικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (5th Edition• APA, 2013), ο επιπολασμός συγκεκριμένων μαθησιακών διαταραχών (πχ δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά) ποικίλουν μεταξύ του 5 και 15% του μαθητικού πληθυσμού. Η αιτιολογία των αναπτυξιακών διαταραχών είναι πολυπαραγοντική και η φύση οποιασδήποτε διαταραχής είναι συνεχής και ποσοτική και όχι διακριτή και ποιοτική.

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τις σχολικές εργασίες (Hakkarainen et al., 2015), γεγονός που έχει μεγάλη πιθανότητα να αυξήσει την ευπάθεια των παιδιών να αισθάνονται περισσότερα αρνητικά και λιγότερα θετικά συναισθήματα που σχετίζονται με τα σχολικά ζητήματα. Σύμφωνα με τη θεωρία ελέγχου-αξίας των συναισθημάτων επιτυχίας (Pekrun, 2006), ο αυτό-βιωμένος έλεγχος των μαθητών σε καταστάσεις επιτυχίας και η υποκειμενική αξία που αποδίδουν οι ίδιοι στο επίτευγμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα σχολικά συναισθήματα.

Τα τελευταία, όπως παρατηρήθηκε και προηγουμένως, φάνηκε να συνδέονται ισχυρά με τα κίνητρα και τους γνωστικούς πόρους των μαθητών. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες, με τη σειρά τους, προδιαθέτουν τους μαθητές σε επαναλαμβανόμενες αποτυχίες, συνθήκη που επηρεάζει αρνητικά την αυτοεκτίμηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Kiunu et al.,2011). Έτσι, είναι εύκολα αντιληπτό πως οι μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περισσότερο αρνητικά, παρά θετικά σχολικά συναισθήματα, μια συνθήκη που ίσως και να επιφέρει ακόμη και την απομάκρυνση του παιδιού από τα μαθησιακά καθήκοντα, αυξάνοντας, επιπλέον, αρκετά συμπεριφορές αποφυγής συμμετοχής και ολοκλήρωσης εργασιών (Sainio et al., 2021).

Συμπέρασμα

Διαπιστώνεται, επομένως, πως οι Μαθησιακές Δυσκολίες σχετίζονται όχι μόνο με τα χαμηλότερα σχολικά επιτεύγματα γενικά (Willcutt, et al., 2013), αλλά και συγκεκριμένα στον τομέα που ο μαθητής εμφανίζει δυσκολία (πχ Μαθηματικά) (Mazzocco et al., 2013). Η θεωρία ελέγχου-αξίας δηλώνει ότι τα συναισθήματα που σχετίζονται με τη μάθηση παίζουν σημαντικό ρόλο στη σχολική επίδοση των μαθητών (Pekrun, 2006). Τα θετικά ενεργοποιητικά συναισθήματα, όπως η ελπίδα και η απόλαυση, μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μάθηση, για παράδειγμα μέσω αυξημένων κινήτρων και οφελών για στρατηγικές αυτορρύθμισης και μάθησης (Greulich et al., 2015). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Ahmed και τους συνεργάτες του (2013), η αυξημένη χαρά για τη μάθηση συνδέεται με υψηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά. Υψηλά επίπεδα χαράς και ελπίδας αναφορικά με τη μάθηση έχουν επίσης βρεθεί ότι σχετίζονται με ανώτερα σχολικά επίπεδα επίδοσης και δοκιμασίας-απόδοσης μεταξύ των νέων ενηλίκων (Pekrun, et al., 2011).

Αντίθετα, αρνητικά σχολικά συναισθήματα (πχ άγχος) μπορούν να επηρεάσουν τη μάθηση μέσω διαφορετικών μηχανισμών συμπεριφοράς, όπως με την απενεργοποίηση της δράσης, από αυξανόμενη ανησυχία (που μειώνει τους πόρους από το καθήκον), και μέσω μιας αυξημένης τάσης προς αποφυγή κατάστασης επιτεύγματος που θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα (Pekrun et al., 2011). Το άγχος, που έχει μελετηθεί αρκετά, συνήθως σχετίζεται με φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα (Suárez Pellicioni et al., 2016). Επίσης, τα σχολικά συναισθήματα συνδέονται στενά με τους κινητήριους και γνωστικούς πόρους των μαθητών. Ως εκ τούτου είναι πιθανόν οι μαθησιακές δυσκολίες να έχουν επιζήμια επιρροή στη μετέπειτα σχολική απόδοση εξαιτίας των δυσπροσαρμοστικών σχολικών συναισθημάτων (Trigwell et al., 2012). Για παράδειγμα, αυξημένα αρνητικά σχολικά συναισθήματα τείνουν να σχετίζονται με χαμηλό αντιληπτό έλεγχο των σχολικών εργασιών, καθώς και με χαμηλή κατανόηση της σημασίας της μάθησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή εργασιών, παρεμποδίζοντας την πρόοδο στις σχολικές δεξιότητες (Pekrun et al., 2011).

Το άρθρο επιμελήθηκε η Κα Αριστέα-Ελένη Γκοτσοπούλου, Φιλόλογος, MSc Σχολική Ψυχολογία, κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα», ΕΚΠΑ ,MSc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, ΠΑ.Δ.Α, συνεργάτιδα του "Εργομιλώ".
Τιμητικές Διακρίσεις

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απονεμήθηκε στην Εργομιλώ Ο.Ε. η τιμητική διάκριση "ΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ".
Εποπτικές συναντήσεις στην Εργοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων
Η εργοθεραπεία παιδιών αποτελεί έναν επιμέρους τομέα πρακτικής του επαγγέλματος της Εργοθεραπείας και της επιστήμης του έργου, το οποίο εστιάζεται στην παροχή υπηρεσιών σε παιδιά όλων των ηλικιών.

Πεδίο ενδιαφέροντος της Παιδιατρικής Εργοθεραπείας αποτελεί η λειτουργική εμπλοκή των παιδιών στα καθημερινά τους έργα, όταν αυτή βρίσκει εμπόδια από οποιαδήποτε αιτιολογία και σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό στάδιο.

Οι νέοι θεραπευτές συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις και ερωτηματικά που αφορούν τόσο τις θεωρητικές τους γνώσεις, όσο και τις πρακτικές τους δεξιότητες. Ειδικά στις μέρες μας, που όλοι βιώνουμε τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας και τις ιδιαίτερες επιπτώσεις της στην ανάπτυξη των παιδιών, νιώθουμε πολύ περισσότερο την ανάγκη για καθοδήγηση και στήριξη στο θεραπευτικό μας έργο.

Για το λόγο αυτό, στο κέντρο θεραπειών Εργομιλώ αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα περιεκτικό πρόγραμμα εργοθεραπευτικών συναντήσεων, όπου θα παρουσιαστούν συνοπτικά θεωρητικές έννοιες, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν κλινικά περιστατικά, που απασχολούν και προβληματίζουν τους συμμετέχοντες.

Τα εποπτικά σεμινάρια στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους νέους επαγγελματίες να αναπτύξουν επαρκείς δεξιότητες κλινικής συλλογιστικής, να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της πράξης και να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν, να δομούν, να πραγματοποιούν και να επαναξιολογούν ένα εργοθεραπευτικό πρόγραμμα.

Τα εποπτικά σεμινάρια διαρκούν 4 ώρες (έναρξη 8/10/2023 & λήξη 2/06/2024, ωράριο 9:30-13:30), οι συναντήσεις θα είναι μηνιαίες (1 φορά/μήνα) και θα χωριστούν σε 2 μέρη. Το πρώτο δίωρο περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές γνώσεις και το δεύτερο θα εστιαστεί στη συζήτηση κλινικών περιστατικών που θα φέρουν ως αίτημα οι συμμετέχοντες. Στις 2 τελευταίες συναντήσεις οι εποπτευόμενοι θα πρέπει να κάνουν παρουσίαση ενός περιστατικού.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι σπουδών τουλάχιστον επιπέδου Bachelor από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοπαδής.

Τις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες οι συμμετέχοντες θα τις λάβουν μέσω email, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συναντήσεων. Δυνατότητα συμμετοχής όσων βρίσκονται εκτός Αθηνών μέσω zoom.

Πληροφορίες/εγγραφές στο 210 9420230.

Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ

Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω: 260 ευρώ/άτομο

Προεγγραφές μέχρι τέλος Αυγούστου 2023: 280 ευρώ

Η Ξηρού Χ. Παναγιώτα αποφοίτησε από τη τμήμα Εργοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συνέχισε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ηνωμένο, με εξειδίκευση στο τομέα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Αισθητηριακή Ολoκλήρωση «Master of science in Sensory Integration», από το Ulster University της Αγγλίας. Επίσης, είναι Advanced Sensory Integration Practitioner Certified από το Sensory Integration Network, U.K. & Ireland. Επιπροσθέτως, έχει ειδικευτεί στη μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης σε Ελλάδα και Αγγλία, και είναι πιστοποιημένη χορηγήτρια του S.I.P.T. (Sensory Integration & Praxis Tests).

Οι εκπαιδεύσεις της περιλαμβάνουν, επιπλέον, διάφορες μεθόδους, όπως: Teacch, Pecs, ABA, PRT, Makaton, Social Stories, Wilbarger, Therapeutic Listening, κ.ά. Η Παναγιώτα Ξηρού είναι εκπαιδευμένη στην αποκατάσταση της άκρας χείρας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών & Φυσικοθεραπευτών.

Έχει εργαστεί ως Εργοθεραπεύτρια σε ποικίλα ιδιωτικά και δημόσια πλαίσια, καθώς και σε Μ.Κ.Ο., όπως το «Άλμα» και το «Κέντρο Ψυχικής Υγείας παιδιού & εφήβου, Σακελλαρόπουλος», και η κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει πρώιμη παρέμβαση, προγράμματα εργοθεραπείας, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, και προγράμματα αυτόνομης διαβίωσης σε ενήλικες με αυτισμό και νοητική υστέρηση.

Τέλος, έχει λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε συνέδρια, εποπτεύει σε ατομικό επίπεδο νέους εργοθεραπευτές και έχει διδάξει σε δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε προγράμματα σπουδών εργοθεραπείας.Η σύγχρονη αποκατάσταση καθιστά το φυσικοθεραπευτή έναν επιστήμονα με κομβικό ρόλο ανάμεσα στη διεπιστημονική ομάδα από την πρόληψη και τη θεραπεία μέχρι τη λειτουργική ανεξαρτησία των ασθενών. Οι φυσικοθεραπευτές αφενός προσφέρουν ποιοτικότερα και περισσότερα χρόνια στους ανθρώπους, αφετέρου συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των δημοσιών δαπανών της υγείας.

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης είναι επιτακτική η ανάγκη για το φυσικοθεραπευτή να επιμορφώνεται συνεχώς, ώστε να προσφέρει το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα στους συνανθρώπους του. Σκοπός λοιπόν των εποπτικών σεμιναρίων, είναι η ουσιαστική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα νέα επιστημονικά δεδομένα της σύγχρονης φυσικοθεραπείας, αλλά και να ανταλλάξουν μεταξύ τους γνώσεις και κλινικής εμπειρίες.

Τα εποπτικά σεμινάρια καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα περιστατικών που θα αναλάβει στη σταδιοδρομία του ένας φυσικοθεραπευτής, π.χ. σε μυοσκελετικά, νευρολογικά, αναπνευστικά και γηριατρικά περιστατικά. Τα μαθήματα είναι βασισμένα σε μεγάλο όγκο βιβλιογραφικής έρευνας σε συζήτηση κλινικών παραδειγμάτων καθώς και σε διαδραστικές ασκήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών φυσικοθεραπείας και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

8 Διδακτικές Ενότητες (Συνολική διάρκεια 40 διδακτικές ώρες)


1. Κυριακή 26/11/2023 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή στα Α.Ε.Ε. και κλίμακες αξιολόγησης των πασχόντων. Κλινικά παραδείγματα.

2.Κυριακή 17/12/2023 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Α.Ε.Ε.) Η σύγχρονη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, όπως η μέθοδος P.N.F., η Bobath, και η mirror therapy. Κλινικά παραδείγματα.

3.Κυριακή 28/01/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Κακώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) Εισαγωγή στις κακώσεις Κ.Ν.Σ., κλίμακες αξιολόγησης των πασχόντων και φυσικοθεραπεία σε Κ.Ε.Κ. ή κακώσεις νωτιαίου μυελού Κλινικά παραδείγματα.

4.Κυριακή 25/02/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Σύγχρονη αναπνευστική φυσικοθεραπεία και παιδιατρική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές σε αναπνευστικές παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) ή η Κυστική Ίνωση. Κλινικά παραδείγματα.

5. Κυριακή 31/03/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Αθλητική φυσικοθεραπεία - Eργομετρικός έλεγχος.
Πρόληψη, Αξιολόγηση, Θεραπεία, Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων. Κλινικά παραδείγματα.

6. Κυριακή 28/04/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Φυσικοθεραπεία σε μυοσκελετικά προβλήματα.
Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώμου. Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση και εφαρμογή ασκησιολογίου σε οστεοπορωτικούς ασθενείς, σε οσφυαλγία, σε αυχεναλγία κ.λ.π. Κλινικά παραδείγματα.

7. Κυριακή 26/05/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Γηριατρική φυσικοθεραπεία
Εισαγωγικές έννοιες στην τρίτη ηλικία. Γενική εκτίμηση γηριατρικού ασθενή. Ασκήσεις ενδυνάμωσης VS Aερόβιες ασκήσεις. Πρόληψη πτώσεων στην τρίτη ηλικία. Νέες τεχνολογίες για τους γηριατρικούς ασθενείς (πχ ν. Parkinson, Άνοιες, Σ.Κ.Π.) , όπως θεραπείες με βιντεοπαιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (Exergames – Virtual Reality) για βελτίωση φυσικής κατάστασης. Κλινικά παραδείγματα.
8. Κυριακή 30/06/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Φυσικοθεραπεία και ψυχική υγεία - Υδροθεραπεία.
Σωματική άσκηση και δραστηριότητες για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Geri Olympics. Ο ρόλος της άσκησης στην άνοια. Kλινικά παραδείγματα.
Τα εποπτικά σεμινάρια σύγχρονης φυσικοθεραπείας είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να πραγματοποιείται προετοιμασία πιστοποίησης για τους βοηθούς φυσικοθεραπείας.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα 2 βιβλία (Γηριατρική φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία & Ψυχική Υγεία) του Κου Παναγιωτόπουλου ΔΩΡΕΑΝ!

Δυνατότητα συμμετοχής για όσους είναι εκτός Αθηνών μέσω zoom.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες/εγγραφές στο : 210 9420230
Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ
Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω : 260 ευρώ/άτομο
Προεγγραφές μέχρι τέλος Αυγούστου 2023 : 280 ευρώ.

Επιμέλεια Eποπτικών Σεμιναρίων Φυσικοθεραπείας:
Iωάννης Παναγιωτόπουλος PT, BSc, OEP Leader, IASTM Φυσικοθεραπευτής – Συγγραφέας Προϊστ. Φυσ/πείας Μ.Φ.Η.


ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

21/10/2023-15/06/2024 (9 συναντήσεις) Εισηγητής: Νικόλαος Λίτινας, λογοθεραπευτής MS

1) Σάββατο 21/10/2023 11:00-15:00 Βαρηκοϊα-κώφωση παιδιών. Θεωρία, αξιολόγηση, θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
2) Σάββατο 11/11/2023 11:00-15:00 Δεξιότητες ακρόασης, θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
3) Σάββατο 16/12/2023 11:00-15:00 Δυσφαγία, θεωρία, αξιολόγηση, περιστατικά.
4) Σάββατο 20/01/2024 11:00-15:00 Δυσφαγία, θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
5) Σάββατο 17/02/2024 11:00-15:00 Δυσαρθρίες παιδιών, θεωρία, αξιολόγηση, περιστατικά.
6) Σάββατο 16/03/2024 11:00-15:00 Δυσαρθρίες παιδιών, θεωρία, θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
7)Σάββατο 13/04/2024 11:00-15:00 Απραξία, δυσαρθρία, διαταραχή ομιλίας (φωνολογία-άρθρωση-speech sound disorders), θεωρία, διαφοροδιάγνωση, περιστατικά.
8)Σάββατο 25/05/2024 11:00-15:00 Απραξία, δυσαρθρία, διαταραχή ομιλίας (φωνολογία-άρθρωση-speech sound disorders), θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
9) Σάββατο 15/06/2024 11:00-15:00 Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη λογοθεραπεία.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι λογοθεραπείας.

Δυνατότητα συμμετοχής όσων βρίσκονται εκτός Αθηνών & μέσω zoom.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες/εγγραφές στο : 210 9420230

Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω : 260 ευρώ/άτομο
Προεγγραφές μέχρι τέλος Αυγούστου 2023 : 280 ευρώ.


Η σύγχρονη αποκατάσταση καθιστά το φυσικοθεραπευτή έναν επιστήμονα με κομβικό ρόλο ανάμεσα στη διεπιστημονική ομάδα από την πρόληψη και τη θεραπεία μέχρι τη λειτουργική ανεξαρτησία των ασθενών. Οι φυσικοθεραπευτές αφενός προσφέρουν ποιοτικότερα και περισσότερα χρόνια στους ανθρώπους, αφετέρου συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των δημοσιών δαπανών της υγείας.

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης είναι επιτακτική η ανάγκη για το φυσικοθεραπευτή να επιμορφώνεται συνεχώς, ώστε να προσφέρει το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα στους συνανθρώπους του. Σκοπός λοιπόν των εποπτικών σεμιναρίων, είναι η ουσιαστική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα νέα επιστημονικά δεδομένα της σύγχρονης φυσικοθεραπείας, αλλά και να ανταλλάξουν μεταξύ τους γνώσεις και κλινικής εμπειρίες.

Τα εποπτικά σεμινάρια καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα περιστατικών που θα αναλάβει στη σταδιοδρομία του ένας φυσικοθεραπευτής, π.χ. σε μυοσκελετικά, νευρολογικά, αναπνευστικά και γηριατρικά περιστατικά. Τα μαθήματα είναι βασισμένα σε μεγάλο όγκο βιβλιογραφικής έρευνας σε συζήτηση κλινικών παραδειγμάτων καθώς και σε διαδραστικές ασκήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών φυσικοθεραπείας και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

8 Διδακτικές Ενότητες (Συνολική διάρκεια 40 διδακτικές ώρες) 1. Κυριακή 26/11/2023 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή στα Α.Ε.Ε. και κλίμακες αξιολόγησης των πασχόντων. Κλινικά παραδείγματα.

2.Κυριακή 17/12/2023 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Α.Ε.Ε.) Η σύγχρονη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, όπως η μέθοδος P.N.F., η Bobath, και η mirror therapy. Κλινικά παραδείγματα.

3.Κυριακή 28/01/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Κακώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) Εισαγωγή στις κακώσεις Κ.Ν.Σ., κλίμακες αξιολόγησης των πασχόντων και φυσικοθεραπεία σε Κ.Ε.Κ. ή κακώσεις νωτιαίου μυελού Κλινικά παραδείγματα.

4.Κυριακή 25/02/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Σύγχρονη αναπνευστική φυσικοθεραπεία και παιδιατρική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές σε αναπνευστικές παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) ή η Κυστική Ίνωση. Κλινικά παραδείγματα.

5. Κυριακή 31/03/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Αθλητική φυσικοθεραπεία - Eργομετρικός έλεγχος.
Πρόληψη, Αξιολόγηση, Θεραπεία, Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων. Κλινικά παραδείγματα.

6. Κυριακή 28/04/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Φυσικοθεραπεία σε μυοσκελετικά προβλήματα.
Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώμου. Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση και εφαρμογή ασκησιολογίου σε οστεοπορωτικούς ασθενείς, σε οσφυαλγία, σε αυχεναλγία κ.λ.π. Κλινικά παραδείγματα.

7. Κυριακή 26/05/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Γηριατρική φυσικοθεραπεία
Εισαγωγικές έννοιες στην τρίτη ηλικία. Γενική εκτίμηση γηριατρικού ασθενή. Ασκήσεις ενδυνάμωσης VS Aερόβιες ασκήσεις. Πρόληψη πτώσεων στην τρίτη ηλικία. Νέες τεχνολογίες για τους γηριατρικούς ασθενείς (πχ ν. Parkinson, Άνοιες, Σ.Κ.Π.) , όπως θεραπείες με βιντεοπαιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (Exergames – Virtual Reality) για βελτίωση φυσικής κατάστασης. Κλινικά παραδείγματα.
8. Κυριακή 30/06/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Φυσικοθεραπεία και ψυχική υγεία - Υδροθεραπεία.
Σωματική άσκηση και δραστηριότητες για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Geri Olympics. Ο ρόλος της άσκησης στην άνοια. Kλινικά παραδείγματα.
Τα εποπτικά σεμινάρια σύγχρονης φυσικοθεραπείας είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να πραγματοποιείται προετοιμασία πιστοποίησης για τους βοηθούς φυσικοθεραπείας.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα 2 βιβλία (Γηριατρική φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία & Ψυχική Υγεία) του Κου Παναγιωτόπουλου ΔΩΡΕΑΝ!

Δυνατότητα συμμετοχής για όσους είναι εκτός Αθηνών μέσω zoom.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες/εγγραφές στο : 210 9420230
Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ
Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω : 260 ευρώ/άτομο
Προεγγραφές μέχρι τέλος Αυγούστου 2023 : 280 ευρώ.

Επιμέλεια Eποπτικών Σεμιναρίων Φυσικοθεραπείας:
Iωάννης Παναγιωτόπουλος PT, BSc, OEP Leader, IASTM Φυσικοθεραπευτής – Συγγραφέας Προϊστ. Φυσ/πείας Μ.Φ.Η.

Σεμινάρια


Εuropean Resuscitation Council
www.erc.edu
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης

"ΒLS/AED PROVIDER COURSE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ ΣΤΗ BΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ"
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Τι ενέργειες θα εφαρμόσουμε δηλαδή όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα άτομο το οποίο έχει καταρρεύσει και δεν αναπνέει.
Περιλαμβάνει διαλέξεις με χρήση διαφανειών (powerpoint), επιδείξεις από τους εκπαιδευτές καθώς και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων (οι οποίοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες μέχρι 8 άτομα) επάνω σε ειδικά προπλάσματα (κούκλες) όπου εκπαιδεύονται στην εφαρμογή συμπιέσεων και εμφυσήσεων.
Επίσης γίνεται εξάσκηση στη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, της συσκευής δηλαδή η οποία χορηγεί ρεύμα στην καρδιά για να την ξαναβάλει μπροστά. Αυτό γίνεται με ειδικούς εκπαιδευτικούς απινιδωτές οι οποίοι βέβαια δεν χορηγούν πραγματικό ρεύμα, ωστόσο λειτουργούν και συμπεριφέρονται ακριβώς όπως και οι πραγματικοί.
Τέλος, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να τοποθετούν ένα αναίσθητο άτομο που αναπνέει σε πλάγια θέση ασφαλείας καθώς και πώς να αντιμετωπίζουν ένα θύμα πνιγμονής (όταν πχ ένα κομμάτι τροφής φράξει το λάρυγγα).

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Από τον απλό πολίτη μέχρι τον επαγγελματία υγείας. Μπορούν να πιστοποιηθούν άτομα από 12 ετών και άνω.

Διάρκεια Σεμιναρίου 5 ώρες με coffee break

Υλικό
Με την εγγραφή στο σεμινάριο δημιουργείται λογαριασμός στην ιστοσελίδα του ERC (www.erc.edu) και έτσι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν σε ψηφιακή μορφή το εγχειρίδιο των κατευθυντήριων οδηγιών της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Επίσης, κατά την έλευσή τους στο σεμινάριο, θα παραλαμβάνουν τον ατομικό τους φάκελο με το ωρολόγιο πρόγραμμα, μπλοκ και στυλό για σημειώσεις και το ονομαστικό τους καρτελάκι.

Πιστοποίηση
Μετά την επιτυχή περάτωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) η οποία είναι η ανώτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ευρωπαϊκό χώρο και φυσικά έχει παγκόσμια ισχύ. Η πιστοποίηση διαρκεί για 3 χρόνια.

Κόστος συμμετοχής: 40€/άτομο

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 9420230
Χώρος διεξαγωγής: "Εργομιλώ", Μιαούλη 52, Μοσχάτο, 1ος όροφος


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ

Ο Αμερικανικός Σύλλογος Εργοθεραπείας αναγνωρίζει τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής καθώς και την ανεξαρτητοποίηση σε αυτές σαν ένα σημαντικό και σπουδαίο έργο στη ζωή όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτου ηλικίας και λειτουργικότητας. Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εργοθεραπευτικής στοχοθεσίας και συνήθως συγκαταλέγεται στα πρωταρχικά και σημαντικά αιτήματα των γονέων και φροντιστών των παιδιών αυτών. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του εργοθεραπευτικού ρόλου στην εκπαίδευση της τουαλέτας παρουσιάζουμε ένα συνοπτικό αλλά περιεκτικό σεμινάριο για εργοθεραπευτές και βοηθούς εργοθεραπείας, το οποίο θα παρέχει τις βάσεις στο νέο θεραπευτή για να δομήσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα για τον κάθε οφελούμενο.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τα παρακάτω:
 • Αξιολόγηση της ετοιμότητας του παιδιού για εκπαίδευση στην τουαλέτα
 • Αξιολόγηση σημαντικών παραγόντων για να κατακτηθεί η τουαλέτα
 • Αναλυτική καταγραφή
 • Προετοιμασία του παιδιού πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, ανάλογα το λειτουργικό του επίπεδο
 • Εργονομία και προτάσεις
 • Εκπαίδευση των γονέων και των λοιπών φροντιστών
 • Δόμηση εξιδεικευμένου προγράμματος
 • Συνεργασία με άλλες ειδικότητες
 • Επαναξιολόγηση του προγράμματος και λήψη κατάλληλων αποφάσεων
Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, βοηθοί εργοθεραπείας, ειδικοί παιδαγωγοί.
Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω zoom.
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος σεμιναρίου:
80 € /άτομο Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω: 70 € / άτομο
Φοιτητές/άνεργοι: 65 € /άτομο.

Για κράτηση θέσης : 210 9420230


Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

To πρόγραμμα περιλαμβάνει τον τρόπο εκπαίδευσης των απλών πολιτών στα παρακάτω αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες του ERC:
 • Ανατομικές διαφορές παιδιού & ενήλικα
 • Αιτίες καρδιακής ανακοπής στα παιδιά
 • Αλγόριθμος PBLS
 • KAΡΠΑ Παιδιού
 • ΚΑΡΠΑ Βρέφους
 • Απινίδωση Παιδιού
 • Πλάγια θέση ασφαλείας Παιδιού
 • Πνιγμονή Παιδιού
 • Πνιγμονή Βρέφους
H χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 5 ώρες

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 9420230

Κόστος συμμετοχής: 50€/ άτομο

Χώρος διεξαγωγής: "Εργομιλώ", Μιαούλη 52, Μοσχάτο, 1ος όροφος


ΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κυριακή 11/2/2024 10:00-16:00

Εισηγήτρια: Ξηρού Παναγιώτα, Bsc, Msc

Οι εργοθεραπευτές που ασχολούμαστε με τον παιδιατρικό πληθυσμό ερχόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι με τη δυσκολία των παιδιών να εμπλακούν λειτουργικά σε ποικίλα καθημερινά τους έργα. Η σίτιση είναι ένα σημαντικό έργο τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους (AOTA, 2020). Η πιο πρόσφατη έρευνα (Nygren et.al, 2021) έδειξε ότι στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού συναντώνται προβλήματα στη σίτιση σε ποσοστό 76% (στο 28% αυτών πληρούνται τα διαγνωστικά κριτήρια και για ARFID). Συχνά, λοιπόν ερχόμαστε αντιμέτωποι με αιτήματα των γονέων/κηδεμόνων όσον αφορά τη σίτιση είτε αυτή περιλαμβάνει επιλεκτικότητα, είτε μονοφαγία/ολιγοφαγία, είτε υπερφαγία , είτε δυσκολίες στη μάσηση/κατάποση ακόμη και πλήρη άρνηση για σίτιση από το στόμα.
Η σίτιση είναι μια πολύπλοκη και πολυπαραγοντική διαδικασία, η οποία απαιτεί μια εστιασμένη και εξιδεικευμένη διεπιστημονική προσέγγιση (Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Ψυχολόγο, Διατροφολόγο). Ο ρόλος του εργοθεραπευτή στη διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας τόσο στην αξιολογητική όσο και στη θεραπευτική διαδικασία. Ο εργοθεραπευτής θα αξιολογήσει μια πληθώρα παραγόντων (αισθητηριακών, εργονομικών, κοινωνικών/οικογενειακών, συναισθηματικών, κινητικών, γνωστικών) και θα προτείνει την κατάλληλη παρέμβαση σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ειδικούς.
Ο τομέας της σίτισης είναι ένας ευαίσθητος τομέας ο οποίος απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρία, διεπιστημονική συνεργασία (με θεραπευτές και γιατρούς) και κλινική εποπτεία. Για το λόγο αυτό, όλοι οι ειδικοί που ασχολούμαστε ή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τη σίτιση οφείλουμε να επιμορφωνόμαστε διαρκώς. Με γνώμονα τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση το "Εργομιλώ" πραγματοποιεί το παρόν σεμινάριο το οποίο αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο για οποιονδήποτε ειδικό θελήσει να ασχοληθεί με τον τομέα της σίτισης.
Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί η φυσιολογική εξέλιξη της σίτισης, η εξέλιξη των γεύσεων, η επιρροή όλων των αισθητηριακών και λοιπών παραγόντων που αποτελούν τροχοπέδη για την ομαλή διαδικασία της σίτισης και θα παρουσιαστούν βασικές αρχές παρέμβασης σύμφωνα με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις (αισθητηριακή απευαισθητοποίηση, γνωστικές-συμπεριφορικές τεχνικές, προσαρμογές και τροποποιήσεις).

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, βοηθοί εργοθεραπείας, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι & νοσηλευτές.
Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω zoom.
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος σεμιναρίου:
120 € /άτομο
Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω: 100 €/ άτομο
Φοιτητές/άνεργοι: 90 € /άτομο.

Για κράτηση θέσης : 210 9420230