Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα «www.ergomilo.gr» σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για να παρέχει γενικές πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης Εργομιλώ.

H παρούσα σελίδα περιέχει τους όρους και τους κανόνες τους οποίους όλοι οι επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας «www.ergomilo.gr» αποδέχονται και θα πρέπει να τηρούν. H ιστοσελίδα «www.ergomilo.gr» θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή –βασιζόμενη σε αυτούς τους όρους- να προλαμβάνει και να καταγγέλλει τόσο την άνευ αδείας αντιγραφή του περιεχομένου της όσο και την εφαρμογή ανεπιθύμητων συμπεριφορών όπως αυτών της ηλεκτρονικής πειρατείας, της εισαγωγής ιών και της μεταφόρτωσης παράνομου ή δυσφημιστικού περιεχομένου ή οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο λαμβάνοντας υπ’όψιν την επαγγελματική φύση και δραστηριότητα της ιστοσελίδας «www.ergomilo.gr» είναι πιθανόν να βλάψει τις αξίες, τις αρχές, το ήθος και τη φήμη της.

Περιεχόμενο

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το όνομα χώρου (domain name) ergomilo.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)  και προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της ergomilo.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του κατόχου.

 Σύνδεση (Links) με τρίτους

Οι συνδέσεις με τρίτους στην ιστοσελίδα «www.ergomilo.gr» σκοπεύουν αποκλειστικά και μόνο στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών της. Επομένως η σύνδεση με τρίτους μέσω της ιστοσελίδας «www.ergomilo.gr» τελεί υπό την ευθύνη του χρήστη.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτελεί μια ενημερωτική υπηρεσία που προφέρεται στους επισκέπτες της, διατηρώντας ο ιδιοκτήτης της το δικαίωμα να διαγράψει, τροποποιήσει ή συμπληρώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει οποιονδήποτε.

Η ιστοσελίδα «www.ergomilo.gr» δε δίνει καμία προφορική ή γραπτή εγγύηση για την εγκυρότητα του περιεχομένου του. Επιπλέον, δε δέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις.

Η ιστοσελίδα «www.ergomilo.gr»  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπόλογη για καμία βλάβη ή ζημία που θα προκύψει στον ηλεκτρονική υπολογιστή του επισκέπτη της ή σε προσωπική του περιουσία συμπεριλαμβανομένων και όχι μόνο των ζημιών που μπορεί να προκύψουν από ιούς που θα μολύνουν τον υπολογιστή του από την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα  ή από τη διαδικασία λήψης δεδομένων (download) κειμένων, εικόνων, video εικόνας και ήχου ή και άλλων στοιχείων από αυτήν.

Η ιστοσελίδα «www.ergomilo.gr» δεν υπόκειται σε καμία ευθύνη για κάθε είδους αποζημίωση (ενδεικτικά & μόνο αναφερομένης αυτής της αποζημίωσης για αστική ευθύνη ή διαφυγόντα κέρδη ή επιχειρηματική απώλεια) από οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση που θα ληφθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας του και του περιεχομένου του.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Με την παρούσα συμφωνία ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Οι επισκέπτες / χρήστες απαγορεύεται ρητά να:

Περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα «www.ergomilo.gr» αποτελούν πνευματικό προϊόν  της και οι φωτογραφίες αποτελούν περιουσία της, πλην αυτών οι οποίες είναι διαθέσιμες χωρίς περιορισμούς χρήσης στο διαδίκτυο. Η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών, η διαδικασία λήψης τους (download) και η αναπαραγωγή τους απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με τους νόμους οι οποίοι προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα και την ιδιοκτησία. Η αναδημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε γλώσσα του συνόλου ή τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας «www.ergomilo.gr» επιτρέπεται μόνο με ταυτόχρονη ρητή και σαφή αναφορά στην πηγή καθώς και στον συγγραφέα των επιμέρους κειμένων όταν αυτά είναι ενυπόγραφα.

Παρακαλούμε διαβάστε και  την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε παρακαλούμε να μην συνεχίσετε την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο.