Σεμινάρια

Η εργοθεραπεία παιδιών αποτελεί έναν επιμέρους τομέα πρακτικής του επαγγέλματος της Εργοθεραπείας και της επιστήμης του έργου, το οποίο εστιάζεται στην παροχή υπηρεσιών σε παιδιά όλων των ηλικιών.

Πεδίο ενδιαφέροντος της Παιδιατρικής Εργοθεραπείας αποτελεί η λειτουργική εμπλοκή των παιδιών στα καθημερινά τους έργα, όταν αυτή βρίσκει εμπόδια από οποιαδήποτε αιτιολογία και σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό στάδιο.

Οι νέοι θεραπευτές συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις και ερωτηματικά που αφορούν τόσο τις θεωρητικές τους γνώσεις, όσο και τις πρακτικές τους δεξιότητες. Ειδικά στις μέρες μας, που όλοι βιώνουμε τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας και τις ιδιαίτερες επιπτώσεις της στην ανάπτυξη των παιδιών, νιώθουμε πολύ περισσότερο την ανάγκη για καθοδήγηση και στήριξη στο θεραπευτικό μας έργο.

Για το λόγο αυτό, στο κέντρο θεραπειών Εργομιλώ αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα περιεκτικό πρόγραμμα εργοθεραπευτικών συναντήσεων, όπου θα παρουσιαστούν συνοπτικά θεωρητικές έννοιες, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν κλινικά περιστατικά, που απασχολούν και προβληματίζουν τους συμμετέχοντες.

Τα εποπτικά σεμινάρια στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους νέους επαγγελματίες να αναπτύξουν επαρκείς δεξιότητες κλινικής συλλογιστικής, να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της πράξης και να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν, να δομούν, να πραγματοποιούν και να επαναξιολογούν ένα εργοθεραπευτικό πρόγραμμα.

Τα εποπτικά σεμινάρια διαρκούν 4 ώρες (έναρξη 8/10/2023 & λήξη 2/06/2024, ωράριο 9:30-13:30), οι συναντήσεις θα είναι μηνιαίες (1 φορά/μήνα) και θα χωριστούν σε 2 μέρη. Το πρώτο δίωρο περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές γνώσεις και το δεύτερο θα εστιαστεί στη συζήτηση κλινικών περιστατικών που θα φέρουν ως αίτημα οι συμμετέχοντες. Στις 2 τελευταίες συναντήσεις οι εποπτευόμενοι θα πρέπει να κάνουν παρουσίαση ενός περιστατικού.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι σπουδών τουλάχιστον επιπέδου Bachelor από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοπαδής.

Τις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες οι συμμετέχοντες θα τις λάβουν μέσω email, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συναντήσεων.

Δυνατότητα συμμετοχής όσων βρίσκονται εκτός Αθηνών μέσω zoom.

Πληροφορίες/εγγραφές στο 210 9420230.

Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ

Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω: 260 ευρώ/άτομο

Προεγγραφές μέχρι τέλος Αυγούστου 2023: 280 ευρώ
Η Ξηρού Χ. Παναγιώτα αποφοίτησε από τη τμήμα Εργοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συνέχισε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ηνωμένο, με εξειδίκευση στο τομέα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Αισθητηριακή Ολoκλήρωση «Master of science in Sensory Integration», από το Ulster University της Αγγλίας. Επίσης, είναι Advanced Sensory Integration Practitioner Certified από το Sensory Integration Network, U.K. & Ireland. Επιπροσθέτως, έχει ειδικευτεί στη μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης σε Ελλάδα και Αγγλία, και είναι πιστοποιημένη χορηγήτρια του S.I.P.T. (Sensory Integration & Praxis Tests).

Οι εκπαιδεύσεις της περιλαμβάνουν, επιπλέον, διάφορες μεθόδους, όπως: Teacch, Pecs, ABA, PRT, Makaton, Social Stories, Wilbarger, Therapeutic Listening, κ.ά. Η Παναγιώτα Ξηρού είναι εκπαιδευμένη στην αποκατάσταση της άκρας χείρας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών & Φυσικοθεραπευτών.

Έχει εργαστεί ως Εργοθεραπεύτρια σε ποικίλα ιδιωτικά και δημόσια πλαίσια, καθώς και σε Μ.Κ.Ο., όπως το «Άλμα» και το «Κέντρο Ψυχικής Υγείας παιδιού & εφήβου, Σακελλαρόπουλος», και η κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει πρώιμη παρέμβαση, προγράμματα εργοθεραπείας, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, και προγράμματα αυτόνομης διαβίωσης σε ενήλικες με αυτισμό και νοητική υστέρηση.

Τέλος, έχει λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε συνέδρια, εποπτεύει σε ατομικό επίπεδο νέους εργοθεραπευτές και έχει διδάξει σε δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε προγράμματα σπουδών εργοθεραπείας.

Η σύγχρονη αποκατάσταση καθιστά το φυσικοθεραπευτή έναν επιστήμονα με κομβικό ρόλο ανάμεσα στη διεπιστημονική ομάδα από την πρόληψη και τη θεραπεία μέχρι τη λειτουργική ανεξαρτησία των ασθενών. Οι φυσικοθεραπευτές αφενός προσφέρουν ποιοτικότερα και περισσότερα χρόνια στους ανθρώπους, αφετέρου συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των δημοσιών δαπανών της υγείας.

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης είναι επιτακτική η ανάγκη για το φυσικοθεραπευτή να επιμορφώνεται συνεχώς, ώστε να προσφέρει το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα στους συνανθρώπους του. Σκοπός λοιπόν των εποπτικών σεμιναρίων, είναι η ουσιαστική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα νέα επιστημονικά δεδομένα της σύγχρονης φυσικοθεραπείας, αλλά και να ανταλλάξουν μεταξύ τους γνώσεις και κλινικής εμπειρίες.

Τα εποπτικά σεμινάρια καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα περιστατικών που θα αναλάβει στη σταδιοδρομία του ένας φυσικοθεραπευτής, π.χ. σε μυοσκελετικά, νευρολογικά, αναπνευστικά και γηριατρικά περιστατικά. Τα μαθήματα είναι βασισμένα σε μεγάλο όγκο βιβλιογραφικής έρευνας σε συζήτηση κλινικών παραδειγμάτων καθώς και σε διαδραστικές ασκήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών φυσικοθεραπείας και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

8 Διδακτικές Ενότητες (Συνολική διάρκεια 40 διδακτικές ώρες)
1. Κυριακή 26/11/2023 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Α.Ε.Ε.)
Εισαγωγή στα Α.Ε.Ε. και κλίμακες αξιολόγησης των πασχόντων. Κλινικά παραδείγματα.

2.Κυριακή 17/12/2023 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Α.Ε.Ε.)
Η σύγχρονη φυσικοθεραπευτική
αποκατάσταση, όπως η μέθοδος P.N.F., η Bobath, και η mirror therapy. Κλινικά παραδείγματα.

3.Κυριακή 28/01/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Κακώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.)
Εισαγωγή στις κακώσεις Κ.Ν.Σ., κλίμακες αξιολόγησης των πασχόντων και φυσικοθεραπεία σε Κ.Ε.Κ. ή κακώσεις νωτιαίου μυελού Κλινικά παραδείγματα.

4.Κυριακή 25/02/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Σύγχρονη αναπνευστική φυσικοθεραπεία και παιδιατρική φυσικοθεραπεία.
Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές σε αναπνευστικές παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) ή η Κυστική Ίνωση. Κλινικά παραδείγματα.

5. Κυριακή 31/03/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Αθλητική φυσικοθεραπεία - Eργομετρικός έλεγχος.
Πρόληψη, Αξιολόγηση, Θεραπεία,
Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων.
Κλινικά παραδείγματα.

6. Κυριακή 28/04/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Φυσικοθεραπεία σε μυοσκελετικά προβλήματα.
Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώμου.
Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση και εφαρμογή ασκησιολογίου σε οστεοπορωτικούς ασθενείς, σε οσφυαλγία, σε αυχεναλγία κ.λ.π.
Κλινικά παραδείγματα.

7. Κυριακή 26/05/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Γηριατρική φυσικοθεραπεία
Εισαγωγικές έννοιες στην τρίτη ηλικία. Γενική εκτίμηση γηριατρικού ασθενή. Ασκήσεις ενδυνάμωσης VS Aερόβιες ασκήσεις. Πρόληψη πτώσεων στην τρίτη ηλικία. Νέες τεχνολογίες για τους γηριατρικούς ασθενείς (πχ ν. Parkinson, Άνοιες, Σ.Κ.Π.) , όπως θεραπείες με βιντεοπαιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (Exergames – Virtual Reality) για βελτίωση φυσικής κατάστασης. Κλινικά παραδείγματα.

8. Κυριακή 30/06/2024 9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.
Φυσικοθεραπεία και ψυχική υγεία - Υδροθεραπεία.
Σωματική άσκηση και δραστηριότητες για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Geri Olympics. Ο ρόλος της άσκησης στην άνοια. Kλινικά παραδείγματα.
Τα εποπτικά σεμινάρια σύγχρονης φυσικοθεραπείας είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να πραγματοποιείται προετοιμασία πιστοποίησης για τους βοηθούς φυσικοθεραπείας.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα 2 βιβλία (Γηριατρική φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία & Ψυχική Υγεία) του Κου Παναγιωτόπουλου ΔΩΡΕΑΝ!

Δυνατότητα συμμετοχής για όσους είναι εκτός Αθηνών μέσω zoom.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες/εγγραφές στο : 210 9420230
Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ
Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω : 260 ευρώ/άτομο
Προεγγραφές μέχρι τέλος Αυγούστου 2023 : 280 ευρώ.

Επιμέλεια Eποπτικών Σεμιναρίων Φυσικοθεραπείας:
Iωάννης Παναγιωτόπουλος PT, BSc, OEP Leader, IASTM Φυσικοθεραπευτής – Συγγραφέας Προϊστ. Φυσ/πείας Μ.Φ.Η.

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

21/10/2023-15/06/2024 (9 συναντήσεις)
Εισηγητής: Νικόλαος Λίτινας, λογοθεραπευτής MS

1) Σάββατο 21/10/2023 11:00-15:00 Βαρηκοϊα-κώφωση παιδιών. Θεωρία, αξιολόγηση, θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
2) Σάββατο 11/11/2023 11:00-15:00 Δεξιότητες ακρόασης, θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
3) Σάββατο 16/12/2023 11:00-15:00 Δυσφαγία, θεωρία, αξιολόγηση, περιστατικά.
4) Σάββατο 20/01/2024 11:00-15:00 Δυσφαγία, θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
5) Σάββατο 17/02/2024 11:00-15:00 Δυσαρθρίες παιδιών, θεωρία, αξιολόγηση, περιστατικά.
6) Σάββατο 16/03/2024 11:00-15:00 Δυσαρθρίες παιδιών, θεωρία, θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά. 7)Σάββατο 13/04/2024 11:00-15:00 Απραξία, δυσαρθρία, διαταραχή ομιλίας (φωνολογία-άρθρωση-speech sound disorders), θεωρία, διαφοροδιάγνωση, περιστατικά.
8)Σάββατο 25/05/2024 11:00-15:00 Απραξία, δυσαρθρία, διαταραχή ομιλίας (φωνολογία-άρθρωση-speech sound disorders), θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιστατικά.
9) Σάββατο 15/06/2024 11:00-15:00 Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη λογοθεραπεία.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι λογοθεραπείας.

Δυνατότητα συμμετοχής όσων βρίσκονται εκτός Αθηνών & μέσω zoom.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες/εγγραφές στο : 210 9420230

Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ
Ομαδική συμμετοχή 3 ατόμων & άνω : 260 ευρώ/άτομο
Προεγγραφές μέχρι τέλος Αυγούστου 2023 : 280 ευρώ.
Ο Νίκος Λίτινας απεφοίτησε (1985) από το Governor's State University στο Σικάγο Η.Π.Α. με το μεταπτυχιακό τίτλο (M.S.) στις Διαταραχές Επικοινωνίας. Οι βασικές του σπουδές έγιναν στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Illinois στο Σικάγο Η.Π.Α.
Από το 1985 εργάζεται στο ιδιωτικό του γραφείο, όπου ασχολείται με παιδιά που εμφανίζουν βαρηκοϊα/κώφωση, με παιδιά που εμφανίζουν φωνολογικές διαταραχές και καθυστέρηση στο λόγο/ομιλία, νευρογενείς διαταραχές ομιλίας καθώς και διαταραχές σίτισης.
Από το 1989 μέχρι το 2002 εργάστηκε στο Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ. Τον Ιανουάριο του 2003 ανέλαβε ως εξωτερικός συνεργάτης τον τομέα της λογοθεραπείας στο πρόγραμμα του Χατζηπατερείου, ΤΗΛΕ-ΚΑΣΠ. Ως εισηγητής, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια καθώς και στα προγράμματα ΚΕΚ-ΕΛΕΠΑΠ (1999-2001).
Έχει παρακολουθήσει ποικίλα σεμινάρια σχετικά με θεραπευτικές τεχνικές όπως : Bliss, Makaton (εκπαιδευτής), φωνολογίας, κοχλιακών εμφυτευμάτων, νευροεξελικτικής αγωγής, δυσφαγίας κ.ά.
Από το 2006 μέχρι το 2014 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης(καθηγητής εφαρμογών) στο Τ.Ε.Ι. Πατρών στο τμήμα λογοθεραπείας με αντικείμενα διδασκαλίας τις Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας, τις Διαταραχές Κατάποσης, τον Τραυλισμό και την εποπτεία των Κλινικών Α και Β στην κλινική του τμήματος.